100% PL

Poľský nápad, poľský výrobok, poľská práca.

Rast v našej domácej ekonomike do značnej miery závisí na vnútornej politike a dopyte. Proces výroby sa v Galeco začína a končí v Poľsku, a samotný projekt vzniká v mysliach poľských špecialistov. Výberom poľského tovaru, spoločne a nerozdielne posilňujeme poľskú ekonomiku a zvyšujeme zamestnanosť pre všetkých z nás. Nákupom výrobkov od poľských výrobcov podporujete našu kreativitu, podnikateľského ducha a tvorbu pracovných miest pre Poliakov. Ako spoločnosť so 100% poľským kapitálom, sme presvedčení, že stojí za to veriť vo vlastné výrobky, ktoré často presahujú kvalitou dovezený tovar a v rovnakom čase, priamo ovplyvňujú zníženie nezamestnanosti.

Na medzinárodných aktivitách Galeco dôsledne kladieme dôraz na to, že sme z Poľska. Sme hrdí na skutočnosť, že poľská firma je schopná efektívne konkurovať silným medzinárodným spoločnostiam na poľskom a medzinárodnom trhu. Poľský výrobok a poľská myseľ sa môže tešiť najvyšším uznaním.