Inštalácia

Výber systému

Pri výbere odkvapového systému je potrebné vypočítať, či bude schopný odvádzať vodu zo strechy Vašej budovy. Na tento účel slúži výpočet maximálnej efektívnej plocha strechy budovy.

Výpočet efektívnej strešnej plochy:

 

Povrch strechy v m2 = (C/2 + B) x dĺžka strechy

Ak projekt berie do úvahy použitie rohov, je potrebné zväčšiť ESP o tento percentuálny podiel:

a) 10% - pri montáži rohu do vzdialenosti 2 m od zvodu
b) 5%  - nad 2 m

Vyššie uvedené výpočty sú uskutočnené na základe predpokladu, že intenzita zrážok je 75 mm/h a sklon strechy do 50 stupňov. Pre strechy so svahom menším ako 10 stupňov alebo ploché sa maximálna účinná plocha strechy rovná povrchu strechy. Po výpočte povrchu sa stačí pozrieť na tabuľku, ktorá určuje výkonnosť jednotlivých systémov odvodu dažďovej vody. Porovnanie údajov z tabuľky s povrchom k odvodneniu uľahčuje vybrať optimálny systém pre vašu budovu (údaje v tabuľke ukazujú maximálnu plochy strechy, z ktorej môžu odviesť vodu jednotlivé systémy).

Tabuľka výkonnosti

Nastavenie odvodňovacieho potrubia

90/50 110/80 130/80 130/100 150/100 180/125
36 m2 58 m2 99 m2 99 m2 148 m2  220m2
73 m2 116 m2 198 m2 198 m2 296 m2 440 m2

Inštalácia
 

Priemery a použitie

GALECO PVC 90

systém je určený pre aplikáciu na galériách, výklenkoch, altánkov, menších garáží, balkónov; je doplnením systému Galeco 130.

GALECO PVC 110

systém určený pre väčšie garáže, šopy, chalupy, terasy a hospodárske budovy;
je doplnením systému Galeco 130.

.

GALECO PVC 130

základný odkvapový systém rodinných domov, bytových domov a priemyselných objektov.

GALECO PVC 150

systém je určený na odvod vody z veľkých jednoliatych strešných rovín, priemyselných objektov a veľkých bytových domov.

GALECO PVC 180

systém je určený na odvod vody z veľkých jednoliatych strešných rovín priemyselných objektov.