Inštalácia

Výber systému

Pri výbere odkvapového systému je potrebné vypočítať, či bude schopný odvádzať vodu zo strechy Vašej budovy. Na tento účel slúži výpočet maximálnej efektívnej plocha strechy budovy.

Výpočet efektívnej strešnej plochy:

 

Povrch strechy v m2 = (C/2 + B) x dĺžka strechy.

Ak projekt berie do úvahy použitie rohov, je potrebné zväčšiť ESP o tento percentuálny podiel:

a) 10% - pri montáži rohu do vzdialenosti 2 m od zvodu
b) 5%  - nad 2 m

Vyššie uvedené výpočty sú uskutočnené na základe predpokladu, že intenzita zrážok je 75 mm/h a sklon strechy do 50 stupňov. Pre strechy so svahom menším ako 10 stupňov alebo ploché sa maximálna účinná plocha strechy rovná povrchu strechy.

Po výpočte povrchu sa stačí pozrieť na tabuľku, ktorá určuje výkonnosť jednotlivých systémov odvodu dažďovej vody.

Tabuľka výkonnosti

Nastavenie odvodňovacieho potrubia 120/90 135/90 135/100 150/100 150/120
60 m2 110 m2 110 m2 150 m2 150 m2
120 m2 220 m2 220 m2 300 m2 300 m2

Inštalácia
 

Priemery a použitie

GALECO STAL 120

systém určený pre väčšie garáže, šopy, chalupy, terasy a rodinné domy ako aj hospodárske stavby; systém dopĺňa systém Galeco 135. Hlboký profil žľabu má podobnú kapacitu ako oceľové žľaby so škandinávskym profilom 125 mm.

GALECO STAL 135

základný systém pre rodinné domy, bytové domy a malé priemyselné zariadenia. Hlboký profil žľabu má podobnú kapacitu ako oceľové žľaby so škandinávskym profilom 150 mm.

GALECO STAL 150

systém je určený na odstránenie vody z veľkých, plochých strešných rovín, a priemyselných objektov a veľkých bytových domov.