Marketing

Rast v našej domácej ekonomike do značnej miery závisí na vnútornej politike a dopyte. Proces výroby sa v Galeco začína a končí v Poľsku, a samotný projekt vzniká v mysliach poľských špecialistov. Výberom poľského tovaru, spoločne a nerozdielne posilňujeme poľskú ekonomiku a zvyšujeme zamestnanosť pre všetkých z nás. Nákupom výrobkov od poľských výrobcov podporujete našu kreativitu, podnikateľského ducha a tvorbu pracovných miest pre Poliakov. Ako spoločnosť so 100% poľským kapitálom, sme presvedčení, že stojí za to veriť vo vlastné výrobky, ktoré často presahujú kvalitou dovezený tovar a v rovnakom čase, priamo ovplyvňujú zníženie nezamestnanosti.

Odrazom filozofie spoločnosti je charakteristické logo, ktoré zdôrazňuje optimistický charakter nášho podnikania. Riadime sa heslom „úsmev na dážď", ktoré naznačuje, že na všetko je možné nájsť dobré riešenie a s úsmevom sa dá postaviť aj nepriaznivým podmienkam prostredia. Toto je náš spôsob budovania sympatického vnímania obrazu spoločnosti. Chceme, aby naše meno bolo spájané s profesionalitou v kombinácii s pozitívnym prístupom.