Praktické informácie

Skladovanie

  1. Armatúry (komponenty je treba skladovať v suchých priestoroch.
  2. Až do momentu montáže by prvky systému mali byť uložené v balení výrobcu, ale je dôležité vyvarovať sa skladovaniu odkvapov a rúr vo fólii viac ako tri mesiace od dátumu zakúpenia (po uplynutí tohto obdobia sa môžu objaviť problémy s odlepením fólie).
  3. Ak sú žľaby alebo potrubia uložené voľne, je potrebné zabezpečiť ich pred zosunutím a nenakladať na seba viac ako 4 vrstvy do výšky.
  4. Oceľ je plastickým materiálom, takže všetky poškodenia ako napr. jamky môžu spôsobiť, že systém bude netesný.

Doprava

  1. Náklad musí byť upevnený.
  2. Náklad musí byť uložený na rovnom a hladkom povrchu vo vodorovnej polohe.
  3. Odporúča sa manuálne nakladanie a vykladanie.
  4. Je potrebné zachovať zvýšenú opatrnosť pri nízkych teplotách.

Údržba

  1. Za účelom udržania estetiky a životnosti systému sa odporúča pravidelné čistenie a umývanie odkvapov. To platí najmä pre systémy inštalované v oblastiach bohatých na kyslé dažde, priemyselné znečistenie alebo nízke emisie z domácich pecí. Akékoľvek poškodenie ochranného povrchu  je potrebné očistiť a zatrieť farbou - vyhnete sa tak korózii.
  2. Po niekoľkých desiatkach rokov môže ochranná vrstva vyblednúť, je ju preto potrebné natrieť.

Normy

Poľská norma PN-EN 612 - máj 2006, „Strešné žľaby z tabuľového plechu s vystuženou prírubou prednej strany a odkvapovým potrubím pripojeným na základňu".

Poľská norma PN-EN 1462 - apríl 2006, „Úchyty pre strešné žľaby. Požiadavky a skúšky" - týka sa hákov.

Vyhlásenia boli potvrdené výskumným ústavom technológií budov: výskumné správy č.:
LOW/019.1/2007, LOW/019.2/2007, LOW/108.1/2008, LOW-537.1/2009.

Záruka

Záruka 10 rokov.