Praktické informácie

Skladovanie

 1. Žľaby a zvody treba skladovať na plochom povrchu vo vodorovnej polohe.
 2. Prvá vrstvu odkvapov a zvodov by mala byť uložená na rovnom podklade a dotýkať sa ho po celej dĺžke.
 3. Voľne stojace zväzky bez oporných prvkov môžu mať maximálne výšku troch zväzkov.
 4. Žľaby alebo rúrky určené na rezanie by pred rezaním mali byť vytiahnuté zo zväzkov s cieľom uvoľniť možné nahromadené napnutie, ktoré by mohlo poškodiť žľab počas rezania.
 5. Neskladujte žľaby a zvody na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám. Tvarovky v kartónoch treba skladovať pod strechou.

Doprava

 1. Náklad musí byť zaistený.
 2. Náklad musí byť uložený na rovnom a hladkom povrchu vo vodorovnej polohe.
 3. Odporúča sa manuálne nakladanie a vykladanie.
 4. Zachovajte zvýšenú opatrnosť pri nízkych teplotách.

Údržba

 1. Odporúča sa dodatočný postrek tesnení mazivom tesne pred montážou. Neumývajte tesnenia technickými látkami, ako napríklad technické mydlo alebo detergenty (napr. Jar.)
 2. Žľaby je potrebné pravidelne čistiť od lístia aspoň dvakrát ročne.

Normy

Poľská norma PN-EN 607 - November 2005, "Strešné žľaby a tvarovky z PVC-U. Definície, požiadavky a skúšky " - týkajúce sa žľabov a žľabových tvaroviek.

Poľská norma PN-EN 12200-1 - júl 2002 „Systémy potrubných armatúr z plastu na dažďovú vodu pre externú aplikáciu nad zemou. Neplastifikovaný polyvinylchlorid (PVC-U) "- týka sa rúr a tvaroviek.

Poľská norma PN-EN 1462 - apríl 2006, "úchyty pre strešné žľaby. Požiadavky a skúšobné metódy"- týka sa hákov.

Vlastné vyhlásenia potvrdil výskumný ústav technológií budov: výskumné správy č: LOW/002A/2006, LOW/031/2006, LOW/032/2006, LOW/019.1/2007, LOW/108.1/2008.