Rozsah činnosti

S cieľom prekonať priestorové, kvantitatívne a časové bariéry výrobku, Galeco vyvinulo špeciálny systém distribúcie svojich produktov. V krajine prevádzkujeme osem obchodných kancelárií nachádzajúcich sa v Gdyni, Katowiciach, Płocku, Poznani, Puławách, Tarnove, Varšave a Vroclavi. Takýto územný systém poskytuje našim klientom optimálne dodávky výrobkov a umožňuje zachovať vysokú flexibilitu činností.

Objednávky sú plne koordinované v príslušnom obchodnom zastúpení vyškoleným personálom. Každá pobočka je vybavená vlastným skladom.

Galeco rozšírilo svoje aktivity aj na exportných trhoch, na ktorých už pôsobí od roku 2001. Strategické smery nášho rozvoja sú trhy v juhovýchodnej Európe. Firma pôsobí v Maďarsku ako Galeco Hungaria, na Slovensku ako Galeco Slovensko, na Ukrajine ako Galeco Ukrajina, zatiaľ čo v Bielorusku, Bulharsku, Českej republike, Rumunsku, Moldavsku, Litve, Lotyšsku, Rusku, Kazachstane, Turecku, Islande a Slovinsku nás zastupujú distribútori.

Riadením skladových zásob sa zaoberá špecializovaný tím Galeco a nepretržite monitoruje skladové zásoby, čo umožňuje presné udržiavanie hladkého toku tovaru medzi spoločnosťou a klientom.