Technické informácie

BEZŽĽABOVÝ systém Galeco je inovatívny odvodňovací systém, určený pre montáž do zatepľovacích systémov budov, ktoré nemajú tradičné odkvapy.

Systém sa skladá z oceľových odkvapov obdĺžnikového profilu so šírkou 125 mm a vypúšťacieho potrubia z PVC-U s rozmerom 70 x 80 mm.

 

Prierez odkvapu a vypúšťacieho potrubia

Výpočet efektívnej strešnej plochy

 

Povrch strechy v m2 - (C/2 + B) x dĺžka strechy.

Tabuľka účinnosti

Porovnaním údajov z tabuľky s povrchom, ktorý má byť odvodnený, vyberte počet odvodňovacích potrubí a ich najvhodnejšiu polohu pre vašu budovu. Údaje v tabuľke ukazujú maximálnu plochu strechy, ktorú je systém schopný odvodniť cez jedno potrubie pri krajnom alebo centrálnom umiestnení potrubia.

Nastavenie odvodného potrubia Výkon systému
Krajné umiestnenie 90 m2
Stredové umiestnenie 180 m2

* Powyższe obliczenia są robione przy założeniu, że natężenie opadów wynosi 75 mm/h, a spadek dachu maksymalnie 50 stopni. Dla dachów o spadku mniejszym od 10 stopni lub płaskich, maksymalna efektywna powierzchnia dachu równa się powierzchni dachu.

 

Informacja o rozmiarze

Informácie o rozmere

BEZŽĽABOVÝ systém Galeco 125/70 x 80 sa používa na odvod zrážkovej vody rodinných domov, bytových domov a malých priemyselných zariadení so strechami bez žľabu. Vďaka pravouhlému profilu je odtokový profil efektívnejší ako konkurenčné žľaby s okrúhlym profilom 125 mm. Pravouhlý profil bol navrhnutý so zámerom umiestniť celý odtok do systému zateplenia budovy.

Farebnosť

Na objednávku existuje možnosť lakovania masky na akúkoľvek farbu z palety RAL.

      Materiał Symbol elementu  
~ RAL 9005 B

Čierny

STAL MD Black
~ RAL 7015 A Grafitový STAL MD Graphite

 

Špeciálne navrhnutý čelný hák

Špeciálne navrhnutý čelný hák má vo svojej spodnej časti zámky, vďaka čomu sa doň dá uzamknúť maska. Táto zložka môže byť odstránená kedykoľvek pri potrebe vykonania rekonštrukčných prác na odtokovom systéme. Maska, hák a odtok sú technické riešenia spoločnosti Galeco právne chránené patentovým úradom.