Spoločenská zodpovednosť firmy

Životné prostredie:

Dôležitou otázkou v rámci podnikania spoločnosti je starostlivosť o životné prostredie.

Vzájomný vzťah medzi človekom a prostredím je veľmi jasne definovaný. „Svet je pre nás a my pre svet". Starostlivosť o budúce generácie je starostlivosťou o prírodu okolo nás.


Problémy životného prostredia berieme v našej spoločnosti veľmi vážne. Chceli by sme žiť a pracovať v harmónii s prírodou. Vložili sme veľa úsilia do rozvoja ochrany životného prostredia, do vytvárania povedomia o životnom prostredí v spolupráci s organizáciami, ktoré sa týmito otázkami zaoberajú.

Obmedzujeme spotrebu surovín a energie využitím moderných technológií a výrobných prostriedkov. Kladieme veľký dôraz na znižovanie produkcie odpadu ich segregáciou a opätovným použitím.

Máme radosť z toho, že neprispievame k zvyšovaniu množstva odpadkov na Zemi.

Charitatívne činnosti:

Komerčná prevádzka je primárnou, ale nie jedinou činnosťou spoločnosti Galeco. V každodennej práci sa snažíme tiež pomáhať iným, ktorým osud nepraje. Kedykoľvek je to možné, snažíme sa pomôcť najmä deťom, ktoré často zápasia so základnými problémami, ako je strecha nad hlavou alebo prístup k vedomostiam.

Aj keď vieme, že to je len kvapka v mori, snažíme sa vyvolať na tvárach ostatných aspoň malý úsmev, aby nevideli len dážď.