Technické informácie

Dekoratívne podbitie typu siding je určené na montáž odkvapových žľabov striech na vonkajšej strane budov. Jeho použitie umožňuje rýchlym a jednoduchým spôsobom vylepšiť estetickú stránku budovy.

Ľahká váha umožňuje montáž aj na jemných konštrukciách. Odolnosť voči atmosférickým podmienkam a bezúdržbová prevádzka zaručuje... úsmev na celé roky.

Farby

 

decor-schemat_slowacki.jpg

 

Montáž

 • Systém strešného podbitia Galeco DECOR sa montuje pod krokvu, do drevených lát s minimálnym rozmerom 25 x 50 mm.
 • Laty musia byť suché a naimpregnované a vzdialenosť medzi susednými latami nesmie byť väčšia ako 40 cm.
 • Strešné podbitie je potrebné montovať pri teplote prostredia vyššej ako 5°C.
 • Montážna lišta typu „J” musí byť montovaná do vyrovnaných lát po celom obvode namontovaného žľabu pomocou nehrdzavejúcich klincov s dĺžkou min. 20 mm a priemerom hlavičky min 8 mm.
 • Klince musia byť nabité kolmo do laty v strede montážneho otvoru, pričom medzi hlavičkou klinca a otvorom lišty sa ponechá cca 1 mm voľného priestoru za účelom umožnenia tepelného pohybu prvku. Odstup medzi ďalšími klincami musí byť cca 30 cm.
 • Panely podbitia zrezané na potrebnú šírku sa zasunú do namontovanej lišty typu „J” v kolmom smere na fasádu. Ďalší panel sa zasunie a zachytí zámkom o zámok predchádzajúceho prvku.
 • Odporúča sa použiť každý tretí panel s perforáciou za účelom zaistenia optimálnej ventilácie strechy i žľabu. Panely podbitia je potrebné pribiť klincami k latám.

Vysunutie strešného žľabu do 40 cm

Montáž podbitia v smere kolmom na fasádu:

 1. strešná krytina
 2. krokva
 3. čelná doska
 4. stena budovy
 5. drevené laty
 6. panel podbitia
 7. lišta typu „J”

Montáž podbitia v rovnobežnom smere ku krokve::

 1. strešná krytina
 2. krokva
 3. čelná doska
 4. stena budovy
 5. drevené laty
 6. panel podbitia
 7. lišta typu „J”

 

Vysunutie strešného žľabu nad 40 cm

Montáž podbitia v smere kolmom na fasádu:

 1. strešná krytina
 2. krokva
 3. čelná doska
 4. stena budovy
 5. drevené laty
 6. panel podbitia
 7. lišta typu „J”

Montáž podbitia v rovnobežnom smere ku krokve

 1. strešná krytina
 2. krokva
 3. čelná doska
 4. stena budovy
 5. drevené laty
 6. panel podbitia
 7. lišta typu „J”

 

 

Skladovanie

 • Podbitie Galeco DECOR je zabezpečené kartónovými baleniami s dĺžkou jednotlivých prvkov systému.
 • Odporúča sa skladovať prvky podbitia v zastrešených priestoroch. Prvky systému musia byť podopreté po celej dĺžke a výška skladovania nesmie prekročiť 1 m.
 • Teplota skladovania nesmie prekročiť 50°C.
 • Prvky nesmú byť skladované na miestach s priamym slnečným žiarením.