Praktické informácie

Skladovanie

  1. Prvky systému by mali byť uložené v suchých priestoroch.
  2. Až do momentu montáže systému musia byť jednotlivé prvky uložené v balení výrobcu, ale fólia musí byť odstránená najneskôr po 3 mesiacoch od dátumu zakúpenia (po uplynutí tohto obdobia môže nastať problém s odstránením fólie).
  3. Ak sú žľaby alebo potrubia uložené voľne, musia byť zabezpečené proti zosuvu a nesmú byť na sebe viac ako 4 vrstvy do výšky.
  4. Oceľ je plastickým materiálom a preto všetky poškodenia sú trvalé a môžu preto znamenať, že systém bude netesný.

Doprava

  1. Náklad musí byť znehybnený.
  2. Náklad musí byť uložený na rovnom a hladkom povrchu vo vodorovnej polohe.
  3. Odporúča sa manuálne nakladanie a vykladanie.

Údržba

  1. Žľaby by mali byť pravidelne čistené od lístia a iných nečistôt aspoň dvakrát ročne.
  2. Aby sa zabránilo akejkoľvek korózii v dôsledku poškodenia je ho potrebné očistiť a pretrieť ochrannou vrstvou.
  3. V závislosti od potrieb je systém potrebné po niekoľkých alebo po niekoľkých desiatkach rokov pretrieť.

Normy

Poľská norma PN-EN 612 týkajúca sa žľabov, rúr a tvaroviek - máj 2006, „Strešné žľaby z tabuľových plechov s vystuženou prírubou na prednej strane a odvodným potrubím.

Poľská norma PN-EN 1462 - apríl 2006, "rukoväte pre strešné žľaby. Požiadavky a skúšobné metódy "- týkajúce sa hákov.

Vlastné vyhlásenia potvrdil výskumný ústav technológií budov: výskumné správy č:
LOW/019.1/2007, LOW/019.2/2007/2008, 108.1 LOW/LOW-537.1/2009.

Záruka

Záruka odolnosti odtokového systému dažďovej vody Galeco STAL na perforačnú koróziu je 35 rokov v prípade montáže systému v korozívnom prostredí C1-C3, a 15 rokov v triede korozívnosti C4 podľa nasledujúcej tabuľky.

Triedy korozívnosti

TRIEDA KOROZÍVNOSTI PRÍKLAD PROSTREDIA
C1

VEĽMI NÍZKA

Vykurované priestory so suchým vzduchom a malou úrovňou znečistenia, napr. úrady, školy, hotely.
C2 NÍZKA Miesta s nízkou úrovňou znečistenia vzduchu. Nevykurované priestory s kolísavou teplotou a vlhkosťou Nízky výskyt kondenzácie a nízka úroveň znečistenia ovzdušia, napr. fitness centrá, skladové objekty.
C3 STREDNÁ Miesta s výskytom soli alebo miernym znečistením vzduchu.  Mestské oblasti, ľahké priemyselné zóny a oblasti, ktoré sú pod určitým vplyvom pobrežného životného prostredia. Miesta s miernou vlhkosťou a tie, kde sú prítomné niektoré faktory znečisťujúce ovzdušie, ako mliekarne, práčovne, jedálne atď.
C4 VYSOKÁ Miesta s miernou koncentráciou soli alebo strednou úrovňou znečistenia ovzdušia. Priemyselné a pobrežné oblasti. Miesta s vysokou vlhkosťou vzduchu a vysokou úrovňou znečistenia ovzdušia, vznikajúce pri výrobných procesoch - napr. chemický priemysel, kryté bazény, výrobne lodí.