100% PL

100% Galeco 

Poľský Um, Poľský Produkt, Poľská Práca

Nárast domácej ekonomiky vo veľkej miere závisí od vnútornej politiky a dopytu. Výrobný proces odkvapových systémov Galeco začína a končí v Poľsku a samotný projekt je vytvorený v mysliach poľských špecialistov. Pri výbere poľského tovaru spoločne a solidárne posilňujeme poľské hospodárstvo, a teda aj pracovné miesta pre nás všetkých. Nákupom výrobkov od poľských výrobcov podporujete poľskú kreativitu, podnikanie a vytváranie nových pracovných miest pre Poliakov. Ako spoločnosť so 100% poľským kapitálom sa domnievame, že stojí za to dôverovať domácim produktom, ktoré často prevažujú nad dovážaným tovarom a zároveň priamo ovplyvňujú znižovanie miery nezamestnanosti.

V medzinárodnej činnosti spoločnosti Galeco neustále zdôrazňujeme našu poľštinu. Sme hrdí na to, že poľská spoločnosť je schopná efektívne konkurovať silným medzinárodným spoločnostiam na poľskom a medzinárodnom trhu. Poľský produkt a poľský um si môžu vychutnať najvyššie uznanie