Strešný podhľad
Strešný podhľad Galeco NOVA - kvalita v novom vydaní

Dekoratívny obklad strechy je určený na odkvap zvonku budovy. Jeho použitie umožňuje rýchlo a jednoducho zlepšiť estetiku budovy. Nízka hmotnosť umožňuje inštaláciu aj na menej stabilné budovy. Odolnosť voči poveternostným vplyvom a nepotrebnosť údržby zaručuje ... úsmev na dlhé roky.

Farby

Montáž

 • Panely strešného podhľadu Galeco NOVA sa montujú v smere kolmom na stenu budovy. Montážne panely v smere rovnobežnom so stenou budovy môžu spôsobiť nerovnosti a deformáciu prvkov.
 • Podhľadový systém Galeco NOVA sa montuje pod krokvy na drevené laty s minimálnymi rozmermi 25 x 50 mm.
 • Laty by mali byť suché a impregnované a vzdialenosť medzi nimi by nemala presiahnuť 40 cm.
 • Podhľad je možné montovať aj na strechy, kde v závislosti od polohy budovy je možné občasné vystavenie jednotlivých panelov slnečnému žiareniu.
 • Podhľadové prvky NOVA by nemali byť inštalované na miestach vystavených dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu, napr. na fasáde budovy.
 • Obklad podhľadu je potrebné montovať pri teplote okolia nad 5 ° C.
 • Montážnu lištu typu "J" je potrebné montovať na vyvážené drevené laty po celom obvode odkvapu pomocou nerezových klincov d´pžky min. 20 mm a priemerom hlavičky min. 8 mm. Klince pribíjame priamo do laty v strede montážneho otvoru a ponecháme asi 1 mm vôle medzi hlavičkou a otvorom lišty, aby sa umožnila dilatácia prvku. Vzdialenosť medzi klincami by mala byť okolo 30 cm.
 • Panely obkladu prirezané na odpovedajúcu dĺžku vsúvame do namontovaných líšt typu „J“ v smere kolmom na fasádu. Nasledujúci panel by mal byť vložený a zacvaknutý so zámkom predchádzajúceho panelu.
 • Medzi okrajom panelu a stenou montážnych lamiel by sa mal ponechať približne 3 mm voľný priestor, aby sa umožnila tepelná dilatácia panelu.
 • Odporúča sa použiť každý tretí panel s perforáciou, aby sa zabezpečilo optimálne vetranie strechy a odkvapu. Podhľadové panely by mali byť upevnené klincami do laty.

Vysunutie odkvapu strechy až 40 cm

Vysunutie odkvapu strechy ponad 40 cm

Skladovanie

 • Prvky strešného podhľadu by mali byť vždy skladované v originálnych obaloch (kartóny a plastové vrecká).
 • Odporúča sa skladovať prvky podhľadu pod strechou.
 • Prvky systému by mali byť podopreté po celej dĺžke a výška skladovania by nemala presiahnuť 1 m.
 • Teplota skladovania by nemala prekročiť 50 ° C.
 • Prvky podhľadu neskladujte na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, pretože to môže spôsobiť deformáciu prvkov