Dachy płaskie - System Galeco
Galeco DACHY PŁASKIE – hydroizolacja i odwodnienie

Kosze zlewowe

Kosze zlewowe to elementy uzupełniające asortyment odwodnień awaryjnych dla dachów płaskich. Model pierwszy został wyposażony w wyjście przeznaczone do połączenia z okrągłą rurą o średnicy 100 mm w systemie Galeco STAL. Drugi model łączy się z kwadratową rurą spustową o wymiarach 80x80 w systemie Galeco STAL².

Tabela wydajności wpustów 

Model Średnica DN Wydajność w m2 przy dachu tradycyjnym (1,0) Wydajność w m2 przy dachy zielonym (0,5) Wydajność w m2 przy dachy zielonym (0,3)
Trendy Prosty Bitumiczny 100 203 407 678
Trendy Skośny Bitumiczny 100 187 373 622
Easy GO Attykowy Bitumiczny 100 93 187 311
Easy Attykowy Bitumiczny 100 97 193 322

Parametry przyjęte do obliczeń zgodnie z Normą PN-EN 1253-2:2015-03 - Wpusty ściekowe w budynkach.

 1. Opad główny 300 l/(s x ha),
 2. Wysokość spiętrzenia wody (wysokość wody nad wpustem):
  • 35 mm dla średnicy DN50-DN100,
  • 45 mm dla średnicy DN125-DN200.
  • 80 mm dla produktów z serii SitaEasy
 3. Współczynniki spływu wody:
  • pokrycia bitumiczne, PVC, EPDM - 1,0,
  • dachy żwirowe, zielone do 10 cm substratu - 0,5,
  • dachy zielone powyżej 10 cm substratu - 0,3.

Tabela wydajności setów

Nazwa Dach tradycyjny pokryty papą bitumiczną lub membraną dachową. Dach tradycyjny lub odwrócony zielony lub żwirowy
obsługiwana powierzchnia w m2
BZO/PVC2 - SET 1 100 200
BZO/PVC2 - SET 2 300 600
BZO/PVC2 - SET 3 300 600
BZO/PVC2 - SET 4 100 200
BZO/PVC2 - SET 5 300 600
BZO/PVC2 - SET 6 300 600
STAL2 - SET 1 100 200
STAL2 - SET 2 300 600
STAL2 - SET 3 300 600
STAL2 - SET 4 100 200
STAL2 - SET 5 300 600
STAL2 - SET 6 300 600

Parametry przyjęte do obliczeń:

 • wpusty montowane z przeusnieciem poziomym od rury spustowej 1mb
 • wszystkie pomiary wydajności wykoanane z zamontowanym koszykiem zgodnie z normą PNEN1253-2
 • wpusty z rurami stalowymi sklejane na połączeniach rurowych oraz rura/adapter
 • wspólczynnik spływu wody dla dachu tradycyjnego 1,0 dla dachów zielonych i żwirowych 0,5
 • opad normatywny przyjęty do obliczeń 30l/s x h 

Połączenie z systemem Galeco STAL²

Przekrój połączenia wpustu attykowego Easy z adapterem STAL² i rurą stalową 80x80 / Rzut poziomy

Przekrój połączenia wpustu dachowego Trendy z adapterem STAL² i rurą stalową 80x80 / Rzut poziomy

Połączenie z systemem Galeco BEZOKAPOWY

Przekrój połączenia wpustu attykowego Easy z adapterem BZO/PVC² i rurą pvc 70x80 / Rzut poziomy

Przekrój połączenia wpustu dachowego Trendy z adapterem BZO/PVC² i rurą pvc 70x80 / Rzut poziomy

Połączenie z systemem Galeco PVC²

Przekrój połączenia wpustu attykowego Easy z adapterem BZO/PVC² i rurą pvc 70x80 / Rzut poziomy

Przekrój połączenia wpustu attykowego Trendy z adapterem BZO/PVC² i rurą pvc 70x80 / Rzut poziomy

Sposób zbrojenia wieńca opaskowego, wybór rodzaju i grubości materiału izolacyjnego, sposób izolacji dachu płaskiego/tarasu każdorazowo wymaga opracowania przez projektanta/architekta.